Geen producten (0)

Garantie en herroeping

 

Wat voor garantie geeft BAGGY CHOICE

Kleding, schoenen en accessoires die je bij ons koopt hebben een volledige fabrieksgarantie van twee maanden. Daarnaast geldt de wettelijke garantie, dat wil zeggen dat je een deugdelijk product dient te ontvangen en het product gedurende een redelijke termijn goed moet kunnen gebruiken. 

Op alle artikelen die je bij ons koopt geldt daarmee een garantieperiode van tweemaanden, mits er een geldig bewijs van aankoop aanwezig is.

 

Herroepingsrecht!

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kunt ons per post, e-mail of medewerker  op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Jij kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons opgestelde  Modelformulier herroeping / retourformulier, maar jij bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als jij de overeenkomst herroept, ontvang jij alle betalingen die jij tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen jou terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij de oorspronkelijke transactie hebtt verricht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen

Jij dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop jij het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Jij bent op tijd als jij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Voor het gratis terugzenden van de goederen kunt u gebruik maken van ons retourservice

Jij bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen."